สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ระบบทวิภาคี  ประจำปีการศึกษา  2559 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด...